Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Fase5 Bouwbegeleiding kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Fase5 Bouwbegeleiding en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Fase5 Bouwbegeleiding verstrekt.
Fase5 Bouwbegeleiding kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Fase5 Bouwbegeleiding GEGEVENS NODIG HEEFT

Fase5 Bouwbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Fase5 Bouwbegeleiding uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Fase5 Bouwbegeleiding GEGEVENS BEWAART

Fase5 Bouwbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Fase5 Bouwbegeleiding verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Fase5 Bouwbegeleiding worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fase5 Bouwbegeleiding gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Fase5 Bouwbegeleiding maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fase5 Bouwbegeleiding bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Fase5 Bouwbegeleiding te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Fase5 Bouwbegeleiding heeft hier geen invloed op.

Fase5 Bouwbegeleiding heeft Google geen toestemming gegeven om via Fase5 Bouwbegeleiding verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fase5.nl.
Fase5 Bouwbegeleiding zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Fase5 Bouwbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fase5 Bouwbegeleiding maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fase5 Bouwbegeleiding verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fase5 Bouwbegeleiding op via info@fase5.nl.
www.fase5.nl is een website van Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding is als volgt te bereiken:

Postadres: Hoofdstraat 345a 2171 BH Sassenheim

Vestigingsadres: Hoofdstraat 345a 2171 BH Sassenheim

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52575519

Telefoon: 06 48 00 99 65

E-mailadres: info@fase5.nl

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding