Werkwijze

Hieronder vindt u een overzicht van hoe Fase5 uw project kan begeleiden.
U kunt kiezen voor een enkele/meerdere fase(n) of het totaalpakket.

Fase I - Overlegfase

In een eerste gesprek worden de ideeën, de toe te passen materialen en het budget besproken. Fase5 zal op basis van het eerste gesprek een offerte uitbrengen voor de gevraagde werkzaamheden. Na het verstrekken van de opdracht aan Fase5 voor het uitwerken van deze zaken, worden de ideeën van de opdrachtgever omgezet naar een voorlopig schetsontwerp met een raming van de kosten.

Fase II - Ontwerpfase

Na akkoord van de opdrachtgever op het schetsontwerp zal Fase5 externe adviseurs, t.b.v. de constructie, de calculatie en de technische installaties, een offerte laten maken voor specifieke zaken die Fase5 niet uitvoert. Fase5 kan een technische omschrijving of een bouwkundig bestek van het project verzorgen. Na akkoord van de opdrachtgever op de offerten en de technische zaken zal Fase5 het schetsontwerp verder uitwerken naar een definitief ontwerp.

Fase III - Vergunningsfase

Na het akkoord van de opdrachtgever op het definitief ontwerp kan Fase5 de benodigde bouwkundige vergunningen aanvragen bij de betrokken instanties.

Fase IV - Pre-uitvoeringsfase

Nadat de vergunningsprocedure is afgerond kan Fase5 de uitvoeringstekeningen en het bouwkundig bestek voor de uitvoering verzorgen. In overleg met de opdrachtgever kan Fase5 bouwkundige aannemers selecteren voor een eventuele aanbesteding.

Fase V - Uitvoeringsfase

Na het bepalen van de bouwkundige aannemer en de installateurs kan Fase5 de opdrachtgever vertegenwoordigen op de bouwplaats. Hierbij valt te denken aan toezicht als opzichter, het voorzitten van de bouwvergaderingen incl. het verzorgen van de bouwverslagen, de controle van meer- en minderwerken en het verzorgen van de bouwkundige voor- en eindoplevering.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding