Aanpassing achtergevel woning Lisse

Aanpassing achtergevel 1e verdieping van een kopwoning in Lisse.

Fase5 Bouwbegeleiding heeft voor het realiseren van een uitbreiding van de 1e verdieping, een omgevingsvergunning aangevraagd.
De uitbreiding is strijdig met het bestemmingsplan, maar de gemeente Lisse heeft een maatwerkbeoordeling gedaan en daarmee is de omgevingsvergunning afgegeven.

De interesse van enkele aannemers wordt gepolst.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding