Aanpassing ventilatie kruipruimte in Lisse

Fase5 Bouwbegeleiding heeft een advies gemaakt voor het beter functioneren van de ventilatie kruipruimte.

Het advies besproken met de buren, die destijds het maaiveld hebben verhoogd, waardoor de ventilatie voorzieningen in de zijgevel niet meer goed functioneerd. Er is veel meer aan de hand in en aan het huis, maar eerst dit probleem voor de bewoners oplossen. De buren zijn akkoord met de opzet voor het aanpassen van de ventilatie. De ventilatie gaat door zogenaamde koekoeks van Tilmar, zie www.tilmar.nl, van het type T 175, de koekoek is stapelbaar zodat de bestaande ventilatieroosters weer boven het maaiveld uitkomen. De werekzaamheden zijn uitgevoerd naar tevredenheid van alle partijen. De buren hebben een net straatje en de ventilatie functioneerd weer naar behoren.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding