Aanpassing woning Lisserbroek

Aanpassing van een woning in Lisserbroek.

Via MultiKlus heeft Fase5 Bouwbegeleiding voor de opdrachtgever de aanvraag omgevingsvergunning en de watervergunning aangevraagd voor een uitbreiding van de garage/berging.
Beide vergunningen zijn afgegeven.

Tevens is vooroverleg gevoerd over de aanpassing van de dakkapel op het dakvlak van de voorgevel.
De beoordeling van het vooroverleg is positief, dus op termijn kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding