aanpassingen karakteristiek pand in Oegstgeest

Aanpassen indeling van een woning in Oegstgeest.

Voor een opdrachtgever, heeft Fase5 Bouwbegeleiding in eerste instantie, opdracht om een aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en het vergroten van de bestaande dakkapellen op een karakteristiek pand in Oegstgeest te regelen. Na enkele voorstellen is de definitieve opzet voor de aanvraag gekozen en ingediend. De opzet van de grote dakkapel voldoet niet aan de dakkapelnotitie van de gemeente Oegstgeest, dus de dakkapel moet kleiner, ondanks dat de welstandgedelegeerden de opzet passend voor het gebouw vonden. De opzet is aangepast en de omgevingsvergunning afgegeven.

De opdrachtgever wil ook het gebouw verder aanpassen. Het voorstel is om het gebouw opnieuw in te delen naar zes studio’s. De voorstellen voor een nieuwe indeling zijn gemaakt en voor de goedgekeurde opzet is een aanvraag vooroverleg ingediend bij de gemeente Oegstgeest.

Voor de aanpassing van de woonruimte op de 1e verdieping en de zolder (Geverstraat 43A) is uitgegaan van een opsplitsing in zes studio’s met als doelgroep verplegend personeel en studenten.
Uit diverse onderzoeken is komen vast te staan dat er een grote vraag is naar kleine, verhuurbare woonruimten.
De ontsluiting van de zes studio’s is in de nieuwe situatie aan de achterzijde, via de bestaande betonnen trap. Door het vervallen van de bestaande interne trap aan de linkerzijde van het pand, ontstaat er ruimte om de indeling van de beide verdiepingen te optimaliseren. De bestaande aanbouwen op de 1e verdieping zijn qua architectuur in een geheel andere stijl gebouwd als het oorspronkelijke pand. Met de herbouw van de beide aanbouwen willen we de stijl van het statige hoofdgebouw herstellen.

Uit het vooroverleg met de gemeente Oegstgeest is vast komen te staan, dat de gemeente wil meewerken aan de aanpassing van het pand.
De aanvraag omgevingsvergunning is door Fase5 ingediend.
De aanpassingen in en aan de gevel geven het gebouw weer de uitstraling die het gebouw verdiend.
De omgevingsvergunning is goedgekeurd.

De investering is in samenwerking met Tom uitgewerkt in een richtprijs.
De richtprijs valt tegen en alternatieven voor de aanpassing zijn besproken en uitgewerkt.

Binnenkort zal de aanpassing ingediend worden bij de gemeente.
De aannemer heeft op basis van het nieuwe plan een begroting gemaakt, die akkoord is gegeven.
De aannemer is gestart met de sloopwerkzaamheden.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding