Bouwkundige keuring van panden

Bouwkundige keuring van panden

Voor diversen opdrachtgevers een bouwkundige keuring uitgevoerd in de regio. De uitslag van de bouwkundige keuring is soms hard voor de verkopende partij, omdat er aanzienlijke kosten in het pand gestoken moeten worden, en de koop niet doorgaat. De bouwkundige keuringen zijn uitgevoerd bij karakteristieke panden in bijvoorbeeld Leiden, soms gemeentelijke- of rijksmonumenten, maar ook de bekende “arbeiderswoningen” in de bollenstreek. De keuring van oude woningen vergt vaak meer tijd dan een woning van de laatse 30 jaar. Door het toegenomen verkeer is er vaak scheurvorming ontstaan in de gevels, maar ook de ondergrond is bij woningen welke op zand gefundeerd zijn een belangrijk punt om de woning niet te kopen, vanwege de te verwachten kosten voor herstel. Waar door de makelaar vaak aan voorbij wordt gegaan zijn de bouwfysische gebreken, als koudebruggen en optrekkend vocht. Wilt u meer weten over deze problematiek, maak dan gerust een afspraak.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding