Nieuwbouw locatie Weteringbrug

Voor een locatie aan de ringvaart in Weteringbrug heeft Adviespalet een nieuwbouwplan begeleid van ontwerp tot vergunning en aanbesteding.

Eind 2014 heb ik van de eigenaar opdracht gekregen om de mogelijkheden voor de bebouwing van een stuk grasland te bespreken met de gemeente. De eigenaar was al 10 jaar bezig om bebouwing mogelijk te maken met als resultaat; GEEN. Na een verkennend gesprek met de stedebouwkundige, samen met Frank Helsloot van Havenland, zijn er plannen uitgewerkt door Ruud van Bochoven, architect binnen Adviespalet.

Het eerste plan, nog samen met de eigenaresse van het naastliggende terrein, bestond uit drie vrijstaande woningen en een twee-onder-één- kap woning. Tevens waren er, naar het voorbeeld van een boerderijsetting, grote schuren aan de achterzijde geprojecteerd. Uit een eerste overleg op dit plan kwam naar voren dat de provincie de verminderde doorzicht naar de achterliggende polder een probleem vond. Het zicht naar de polder bestond voornamelijk uit het terrein achter het linker deel van het plan. Door redenen is de mede-ontwikkelaar uit van het plan gestapt.

Het plan is door Adviespalet aangepast naar één vrijstaande villa met een appartementengebouw. Door deze opzet en het vervallen van het linker gedeelte van de eerdere locatie werd de doorzicht verbeterd t.o.v. het 1e plan. Een tegenvaller was dat de bouwdiepte van het appartementengebouw in het 2e plan de maximale maat overschreed. Door deze reden kon de gemeente geen medewerking verlenen aan het 2e plan.

Het plan is nogmaals aangepast en de mogelijkheid voor mantelzorg, in een tweedelijns bebouwing, is in het plan uitgewerkt. Diverse zaken als een Ruimtelijke Onderbouwing en een Dorps DNA zijn door Havenland uitgewerkt. Voor het poldergedeelte onder de beide appartementen zijn diverse oplossingen uitgewerkt, van gezamelijke ruimte tot een extra keldergedeelte van het begane grond appartement met bergingblok.

Doordat het Waterschap een damwand eiste, eerst voor de bebouwing en later tegen de erfgrens, is voor het, in eerste instantie niet benutte, middengedeelte tussen de villa en het appartementengebouw een bestemming uitgewerkt. Het poldernivo is uitgebreid met een derde appartement, een bergingblok en twee garages met berging. De twee losstaande delen zijn door deze toevoeging samengevoegd en de verkoop mogelijkheden uitgebreid met een extra appartement en twee garages. Voor de opdrachtgever zijn nog diverse uitbreidingen aan de villa uitgewerkt.

Het definitieve plan voor Meer & Vaart is eind 2016 door Adviespalet ingediend voor de benodigde omgevingsvergunning en de watervergunning i.v.m. het bouwen in een dijk. Na de nodige en onnodige aanvullingen en oponthoud doordat de gemeente niet op tijd of helemaal niet de eigen zaken regelde, is half 2017 de omgevingsvergunning afgegeven.

Het plan Meer & Vaart is uitgewerkt voor een prijsopgave van de beoogde aannemer, Van der Geest Oud-Ade. Door de aangetrokken markt staat de opbrengst van het plan onder druk en is een bezuinigingsronde doorgevoerd. In het voorjaar is overeenstemming tussen de opdrachtgever en de aannemer beklonken en de verkoop is gestart. De verkoopbrochure is opvraagbaar bij Heemborgh Sassenheim.

 

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding