onderzoek bebouwing

Onderzoek bebouwingsmogelijkheden Ter Aar

Fase5 Bouwbegeleiding heeft voor een opdrachtgever onderzoek gedaan naar de bebouwingsmogelijkheden van bijgebouwen bij een villa in Ter Aar. Tijdens het gesprek met de gemeente is gebleken dat er een nieuw bestemmingsplan in de maak is voor het buitengebied waar de lokatie zich bevind. Door Frank Helsloot is een zienswijze ingediend om de bebouwingsmogelijkheden mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. De opdrachtgever wil de asbestplaten verwijderen en de schuur energiezuinig maken. Door omstandigheden bij de gemeente was de ingediende zienswijze niet meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. In overleg met de gemeente is de zaak door Frank Helsloot rechtgetrokken en kan de opdrachtgever de bijgebouwen gaan opknappen cq. nieuw bouwen.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding