Bedrijfslokatie met woning

Voor een opdrachtgever heeft Fase5 Bouwbegeleiding, in samenwerking met architect Ruud van Bochoven en Frank Helsloot van Havenland, de mogelijkheden bekeken voor de vestiging van een bedrijfslokatie. De opdrachtgever wilde in de opzet een bedrijfshal met kas en een proeftuin voor de veredeling van gewassen. Een grote wens was om er ook een bedrijfswoning te realiseren. In de fase van overleg met de diverse partijen is het stuk grond verkocht aan een derde partij.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding