Opzet voor een bedrijfslokatie

Opzet voor een bedrijfslokatie

Fase5 Bouwbegeleiding heeft voor een opdrachtgever een opzet gemaakt voor een bedrijfslokatie in een voormalige bollenschuur, waarbij het perceel al jaren te koop staat. Aan de bollenschuur zijn in der tijd aanbouwen gerealiseerd die niet de schoonheidsprijs verdienen. In de nieuwe opzet zijn deze lelijke aanbouwen verwijderd en is de bollenschuur in alle glorie hersteld met een Photovoltaic wand op het zuiden bedacht is, zodat een aanzienlijk deel van de energie voor het kantoor d.m.v. deze wand gewonnen wordt. De beide lange gevels en de noordgevel worden voorzien van een geprint glazen wand, zie speciale bewerkingen op http://www.mosaglas.com/, waarbij gedacht wordt aan een print van verschillende bloemen uit de bollenstreek.
De bestaande villa kan blijven staan en op het vrijgekomen deel van het perceel kan er een nieuwe villa en het parkeren gerealiseerd worden. De gemeente vindt de opzet goed, maar heeft bezwaar tegen alleen een kantoorfunctie in de voormalige bollenschuur.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding