Troubleshooter bij conflict

Conflict oplossen.

Voor een opdrachtgever in Nieuwkoop is Fase5 Bouwbegeleiding bezig een conflict, dat ontstaan is in 2015, op te lossen. Fase5 Bouwbegeleiding heeft de zaken geïnventariseerd, vastgelegd en besproken met de aannemer en de opdrachtgevers. Op dit moment onderzoeken de partijen of het werk, en dan met name de fundering, goed en deugdelijk is uitgevoerd. Nadat de fundering is goedgekeurd, zullen de andere onderdelen van het werk in goed overleg besproken worden en hersteld. Na langdurig onderzoek is vast komen te staan dat de fundering niet voldoet en de aannemer van destijds zal de gehele opbouw afbreken.

De opdrachtgever heeft het grootste gedeelte van de bouwsom weer op de rekening en kan weer gaan denken aan een nieuwe garage met overkapping. I.v.m. de nieuwbouwplannen op de naastgelegen kavel is er overleg met de ontwikkelaar/aannemer.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding