Uitbreiding woning in Leiden

Fase5 Bouwbegeleiding heeft opdracht voor het uitbreiden van een woning in Leiden.

De oorspronkelijke woning is diverse keren aangepast, maar voldoet nog niet aan een volwaardige eengezinswoning met de huidige ruimtematen.
In 2008 is de laatste grote verbouwing aan het pand gerealiseerd, een dakopbouw gelijk aan reeds eerder uitgevoerde dakopbouwen in de straat.
De meeste woningen hebben diverse verbouwingen aan de achtergevel gerealiseerd, aanbouwen, opgetrokken gevels en dakkapellen.

Nieuwe toestand
Om van de woning een ruime en leefbare woning te maken, is in de nieuwe toestand de achtergevel van de begane grond uitgebreid met 2mtr. tot de bestaande aanbouw van de buren. Om op de verdieping een grotere slaapkamer te kunnen realiseren met een aparte wasruimte, is de achtergevel van de verdieping ook 2mtr. naar buiten geplaatst.

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan is een vergroot bouwvlak aangegeven van 10mtr. Daarmee valt de uitbreiding over twee verdiepingen binnen het bouwvlak.

Na het indienen van een vooroverleg wil de gemeente medewerking verlenen aan deze uitbreiding aan de achtergevel. De gegevens zijn verder uitgewerkt, alsmede een asbestinventarisatierapport.
De aanvraag omgevingsvergunning is ingediend en afgegeven.

De is een richtlijnenbegroting gemaakt om het budget te bepalen en na akkoord is er een prijsopgave opgevraagd.

Vanwege familieomstandigheden is het plan uitgesteld.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding