zolderverdieping aanpassen in Haarlem

Zolderverdieping aanpassen in Haarlem

SHS Services heeft Fase5 gevraagd om de de indeling van de zolderverdieping van een pand in een leuk gedeelte van Haarlem te bekijken en te bespreken met de eigenaren. Na overleg is er een haalbare indeling ontstaan met voldoende slaapkamers voor de bewoners. De omgevingsvergunning is door Fase5 aangevraagd en verleend door de gemeente voor de aanpassing van de zolderverdieping. Tijdens het overleg met de buren is geconstatterd dat ook de buren nog wat achterstallige werkzaamheden hadden aan de zijgevelgoot, ook voor deze werkzaamheden heeft SHS Services een prijsopgave uitgebracht en deze werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd. Tijdens de bouw zijn er nog delen van de opzet aangepast en de iegenaren zijn tevreden over de uiteindelijke uitvoering.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding