Ventilatie kruipruimte woning Lisse

De uitvoering van de aanpassingen ventilatie van de kruipruimte besproken met de buren omdat de oude voorziening via het terrein van de buren gebeurt. Na een langdurig overleg zijn de buren akkoord gegaan met de nieuwe ventilatievoorziening. De uitvoering kan beginnen.

Fase5 Bouwbegeleiding

Fase5 Bouwbegeleiding